polski   English  

Statistics

Number of publications: 2818

Readers on-line: 96

Total number of users since Apr 1, 2017: 805600

Collection

Library

Frequently read publications : Polish Librarians

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since:
Apr 1, 2017

Explanation:
 • In square brackets after the title there is number of times that given publication was displayed
Display  frequently read publications

 1. Bibliotekarze warszawscy zmarli w latach 1997-2007 [2086]
 2. Teoretycy i praktycy polskiego bibliotekarstwa / [red. Maria Lenartowicz] [469]
 3. Bibliotekarze bibliotek specjalnych [246]
 4. Śladami edukacji bibliotekarskiej [187]
 5. Z książką do ludzi [159]
 6. Z warsztatu bibliografa [137]
 7. Entuzjastki bibliotekarstwa dziecięcego [118]
 8. Znawcy rękopisów [107]
 9. W kręgu nauki i bibliotek [107]
 10. Kustosze zbiorów specjalnych [100]