polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

15.  Edition Academica jako nowa jakość w systemie wypożyczeń międzybibliotecznych - Ślaska, Katarzyna
Find objects similar to this one.
16.  Edition Adam Bar (1895-1955) - Poznański, Marceli
Find objects similar to this one.
17.  Edition Adam Lewak jako bibliotekarz - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
18.  Edition Adam Łysakowski - bibliotekarz, bibliograf, bibliolog - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
19.  Edition Adam Łysakowski — teoretyk nauki o książce - Sierotwiński, Stanisław
Find objects similar to this one.
20.  Edition Adam Łysakowski - życie i działalność - Hleb-Koszańska, Helena
Find objects similar to this one.
21.  Edition Adaptacja formatu MARC 21 dla bibliografii regionalnej
Find objects similar to this one.
22.  Edition Adaptacja formatu MARC BN dla potrzeb bibliografii regionalnej
Find objects similar to this one.
23.  Edition Akademicka sieć informacyjna JANET - Szczęch, Władysław
Find objects similar to this one.
24.  Edition Akademickie kształcenie bibliotekarzy : zarys historyczny - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
25.  Edition Akademickie kształcenie bibliotekarzy - postulaty raportu o stanie bibliotek i próby ich realizacji - Więckowska, Helena (1897-1984)
Find objects similar to this one.
26.  Edition Akcja Pruszkowska - ratowanie zbiorów bibliotecznych po Powstaniu Warszawskim fakty i ludzie - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
27.  Edition Aksjomatyczne ujęcie teorii tekstu w związku z problematyką informacji naukowej - Trzęsicki, Kazimierz
Find objects similar to this one.
28.  Edition Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych. Konferencja Ogólnopolska (Warszawa, 30 czerwca 2010 r.) - Grzymała, Justyna
Find objects similar to this one.
29.  Edition Aktualne metody wizualizacji uporządkowanej informacji - Osińska, Veslava
Find objects similar to this one.
30.  Edition Aktualne potrzeby współpracy bibliotek rolniczych - Wigluszowa, Maria
Find objects similar to this one.
31.  Edition Aktualne problemy prawne polskiego bibliotekarstwa i informacji naukowej - Howorka, Bolesław
Find objects similar to this one.
32.  Edition Aktualne problemy w dziedzinie czytelnictwa - Manteufflowa, Maria
Find objects similar to this one.
33.  Edition Aktualne problemy zawodu bibliotekarskiego. Referat wygłoszony na Ogólnokrajowym Zjeździe Delegatów SPB w dniu 28 kwietnia 1957 roku - Dembowska, Maria (1914-2008)
Find objects similar to this one.
34.  Edition Aktualne tendencje ochrony zbiorów bibliotecznych i archiwalnych : materiały z ogólnopolskich warsztatów konserwatorskich, Warszawa 13-14 czerwca 2002 r.
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>