polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

699.  Edition Idea centralnej biblioteki ekonomicznej w Polsce - Uniejewska, Hanna
Find objects similar to this one.
700.  Edition Idee i rzeczywistość : bibliotekarstwo pragmatyczne - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
701.  Edition Ideologiczne aspekty koncepcji społeczeństwa informacyjnego i rewolucji mikroelektronicznej - Winogradow, Władimir A.
Find objects similar to this one.
702.  Edition IMPACT — programy Unii Europejskiej dotyczące rozwoju rynku usług informacyjnych - Ogonowska, Anna
Find objects similar to this one.
703.  Edition Indeksowanie treści : porównanie skuteczności metod tradycyjnych i automatycznych / Piotr Malak - Malak, Piotr
Find objects similar to this one.
704.  Edition Indeksowanie w XXI wieku : ewolucja i współczesne funkcje pojęcia - Pacek, Jarosław
Find objects similar to this one.
705.  Edition Indeks przedmiotowy : główne zagadnienia związane z opracowaniem indeksów do tablic UKD - Załęska, Maria
Find objects similar to this one.
706.  Edition Indeksy przedmiotowe do katalogu systematycznego - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
707.  Edition Indeksy przedmiotowe do tablic klasyfikacyjnych : problemy praktyczne - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
708.  Edition Indeksy systematyczne do katalogów przedmiotowych - Sadowska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
709.  Edition Indeksy w semantyce leksykalnej Ju. D. Apresjana - Artowicz, Elżbieta
Find objects similar to this one.
710.  Edition Infobrokerstwo w Polsce - Kamińska, Maria H.
Find objects similar to this one.
711.  Edition Informacja, język i wiedza w ujęciu Karla R. Poppera - Stanula-Boroń, Małgorzata
Find objects similar to this one.
712.  Edition Informacja a podejście informacyjne - Sokołow, Arkadij W.
Find objects similar to this one.
713.  Edition Informacja biznesowa w bibliotece : materiały II Międzynarodowego Sympozjum Bibliotekarzy, Szczecin 19-21 października 1994 r.
Find objects similar to this one.
714.  Edition Informacja elektroniczna a prawo autorskie : materiały z warsztatów Warszawa 30 września - 1 października 1999
Find objects similar to this one.
715.  Edition Informacja farmaceutyczna w krajach Unii Europejskiej : motywy, narzędzia i techniki wyszukiwawcze - Borettini, Paweł
Find objects similar to this one.
716.  Edition Informacja jako element polityki naukowej charakterystyka działalności Ośrodka Informacji Naukowej PAN - Boguska, Irena; Gromek, Andrzej
Find objects similar to this one.
717.  Edition Informacja naukowa, techniczna i ekonomiczna w ocenie ekonomistów - Dąbrowski, Henryk
Find objects similar to this one.
718.  Edition Informacja naukowa : rozwój, metody, organizacja / pod red. Zbigniewa Żmigrodzkiego oraz Wiesława Babika i Diany Pietruch-Reizes
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>