polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1005.  Edition Legenda Aurea z warsztatu Parentina w Bibliotece Zamoyskich w Warszawie - Meisenowa, Zofia
Find objects similar to this one.
1006.  Edition Lelewel o prasie warszawskiej - Horodyski, Bogdan
Find objects similar to this one.
1007.  Edition Libraries for an Open Environment: strategies, technologies and partnerships. 32. doroczna konferencja International Association of Scientific and Technological University Libraries (Warszawa, 29 maja-2 czerwca 2011 r.) - Stępniak, Jolanta
Find objects similar to this one.
1008.  Edition Library 2.0 - rewolucja i przełom, czy kolejny etap rozwoju współczesnego bibliotekarstwa? - Dudczak, Adam; Jaskowska, Bożena
Find objects similar to this one.
1009.  Edition Library anxiety: przegląd współczesnych kierunków badań - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
1010.  Edition Library anxiety: teoria, założenia, modele - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
1011.  Edition Library of the Court of Justice of the European Union - Górska, Anna; Pappalardo, Fabio
Find objects similar to this one.
1012.  Edition Likwidacja bibljoteki Szkoły Aplikacyjnej po roku 1831 - Łodyński, Marian
Find objects similar to this one.
1013.  Edition Likwidowane księgozbiory - Bieńkowska, Barbara
Find objects similar to this one.
1014.  Edition Linked Data - model danych powiązanych w Semantic Web - Roszkowski, Marcin
Find objects similar to this one.
1015.  Edition Linking and Opening Vocabulary. Sympozjum i warsztaty (Getafe, Hiszpania, 18-19 czerwca 2012 r.) - Roszkowski, Marcin
Find objects similar to this one.
1016.  Edition Lista członków Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Warszawie w dniu 1 listopada 1907
Find objects similar to this one.
1017.  Edition Lista strat osobowych bibliotekarstwa polskiego w czasie II Wojny Światowej - Rutowska, Maria
Find objects similar to this one.
1018.  Edition Listy / Stefan Demby - Demby, Stefan (1862-1939)
Find objects similar to this one.
1019.  Edition Listy lelewela i materiały o uchodźcach polskich z 1831 r. w Bibliotece Uniwersyteckiej w Getyndze - Kupść, Bogumił Stanisław
Find objects similar to this one.
1020.  Edition Literatura dla dzieci i młodzieży : zarys dziejów. Wyd. 2. - Krzemińska, Wanda
Find objects similar to this one.
1021.  Edition Literatura dziecięca i młodzieżowa: stan badań, kształcenie, perspektywy rozwoju. Międzynarodowa Konferencja Naukowa (Paryż, 22 czerwca 2011r.) - Pugacewicz, Iwona H.
Find objects similar to this one.
1022.  Edition LOCKSS i Portico - projekty archiwizacji bibliotecznych zasobów elektronicznych - Filas, Matylda; Wiorogórska, Zuzanna
Find objects similar to this one.
1023.  Edition Logiczna rekonstrukcja deskryptora - Kopania, Jerzy
Find objects similar to this one.
1024.  Edition Losy absolwentów Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego - Jankowska-Janiak, Anna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>