polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1136.  Edition Na drodze do polskiej instrukcji alfabetycznego katalogowania - Grycz, Józef (1890-1954)
Find objects similar to this one.
1137.  Edition Nadzwyczajny zjazd bibljotekarzy i bibljofilów ku uczczeniu pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 10—11.XI. 1935 r.
Find objects similar to this one.
1138.  Edition Nagana polskiego drukarstwa / Kazimierz Piekarski - Piekarski, Kazimierz (1893-1944)
Find objects similar to this one.
1139.  Edition Na jaką ustawę o bibliotekach czekamy? - Horodyski, Bogdan
Find objects similar to this one.
1140.  Edition Najstarsze druki polskiego prawa ziemskiego (Syntagmata) - Roman, Stanisław
Find objects similar to this one.
1141.  Edition Najstarszy rękopis Bibljoteki Kórnickiej - Kozłowska-Budkowa, Zofja
Find objects similar to this one.
1142.  Edition Na jubileusz Wojciecha Gieleckiego kustosza Biblioteki Jagiellońskiej - Barowa, Irena
Find objects similar to this one.
1143.  Edition Na marginesie artykułu Andrzeja Mężyńskiego "Biblioteki naukowe w Polsce w poszukiwaniu tożsamości" - Nowak, Piotr
Find objects similar to this one.
1144.  Edition Na marginesie książki Jadwigi Sadowskiej "Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej : poradnik" : pytania i wątpliwości - Bereśniewicz, Maria
Find objects similar to this one.
1145.  Edition Na przełomie epok - Wojciechowski, Jacek
Find objects similar to this one.
1146.  Edition Narastanie zasobu starych druków Biblioteki Jagiellońskiej - Lewicka-Kamińska, Anna
Find objects similar to this one.
1147.  Edition Narodowe i regionalne serwisy bibliograficzne : materiały z ogólnopolskiej konferencji nt. Automatyzacja serwisów bibliograficznych, bibliografie regionalne, bibliografia narodowa - stan prac i zamierzenia, Warszawa 2-4 grudnia 1998 r.
Find objects similar to this one.
1148.  Edition Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT po dwóch latach pracy - Burchard, Maria
Find objects similar to this one.
1149.  Edition Narodowy węgierski plan badan bibliotekoznawczych - Remerowa, Zofia Krystyna (1898-1986)
Find objects similar to this one.
1150.  Edition Narodowy Zasób Biblioteczny - Marszałek, Leon
Find objects similar to this one.
1151.  Edition Narzędzia kontroli jakości nauczania w szkołach wyższych na przykładzie Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych UW - Kisilowska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
1152.  Edition Narzędzia kontroli zasobu słów kluczowych w bibliograficzno-abstraktowych bazach Oddziału Informacji Naukowej Biblioteki Głównej Akademii Ekonomicznej w Krakowie - Osiewalska, Anna
Find objects similar to this one.
1153.  Edition Narzędzie ewaluacji serwisów internetowych o zdrowiu - wstępna faza konstrukcji oraz charakterystyka trudności metodologicznych związanych z tworzeniem instrumentu do oceny jakości internetowych zasobów informacji o tematyce zdrowotnej - Dobrogowska-Schlebusch, Ewa; Niedźwiedzka, Barbara
Find objects similar to this one.
1154.  Edition Nasza przyszłość: biblioteka elektroniczna czy biblioteka cyfrowa? - Michalska-Garbacz, Anna
Find objects similar to this one.
1155.  Edition NATIS w warunkach obecnej i przewidywanej wymiany informacji - Górski, Piotr
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>