polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

1802.  Edition Samoocena potencjału zawodowego studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa oraz specjalności info- i bibliologicznych : wyniki badań z przełomu 2010 i 2011 roku - Świgoń, Marzena
Find objects similar to this one.
1803.  Edition Samopoczucie zawodowe bibliotekarzy - Rusek, Adam
Find objects similar to this one.
1804.  Edition Samorządowa biblioteka publiczna : poradnik - Burakowski, Jan
Find objects similar to this one.
1805.  Edition Samorządowe biblioteki powiatowe - projekcje i realia : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji, Jedlnia Letnisko 20-22.09.2000 r.
Find objects similar to this one.
1806.  Edition Samorządy i biblioteki : materiały z konferencji Samorządowe biblioteki publiczne w Polsce, Miałkówek k. Płocka 24-26 kwietnia 1997 r.
Find objects similar to this one.
1807.  Edition Samuel Orgelbrand (1810-1868). Jubileuszowa Konferencja Naukowa (Warszawa, 26 października 2010 r.) - Włodarski, Jacek
Find objects similar to this one.
1808.  Edition Satysfakcja klienta jako kluczowy czynnik sukcesu biblioteki - Działania Biblioteki Centralnej Forschungszentrum Jiilich na rzecz użytkowników - Ball, Rafael
Find objects similar to this one.
1809.  Edition Selekcja materiałów bibliotecznych : przekazywanie druków zbędnych - Biliński, Lucjan
Find objects similar to this one.
1810.  Edition Selekcja materiałów bibliotecznych - Biliński, Lucjan
Find objects similar to this one.
1811.  Edition Selektywna dystrybucja informacji w instytutach nauk społecznych Słowackiej Akademii Nauk - Celkova, Ludmiła
Find objects similar to this one.
1812.  Edition Seniorzy jako odbiorcy informacji - Kosowiec-Placek, Monika
Find objects similar to this one.
1813.  Edition Seria „Formaty, Kartoteki” - Moszczyńska-Pętkowska, Zofia
Find objects similar to this one.
1814.  Edition Serie literackie dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989 : produkcja wydawnicza i ukształtowanie edytorskie / Elżbieta Jamróz-Stolarska - Jamróz-Stolarska, Elżbieta
Find objects similar to this one.
1815.  Edition Serwis dokumentacyjny Karola Estreichera dla Zygmunta Kaczkowskiego - Piasecki, Władysław (1901-1978)
Find objects similar to this one.
1816.  Edition Serwis informacyjny online Unii Europejskiej — ECHO - Siekierski, Maciej S.
Find objects similar to this one.
1817.  Edition Sesja jubileuszowa Biblioteki Uniwersyteckiej w Sofii (Sofia, 8-9.6.1988) - Krajewska, Jadwiga
Find objects similar to this one.
1818.  Edition Sesja na temat uniwersyteckiego kształcenia nauczycieli-bibliotekarzy (Warszawa, dn. 13 kwietnia 1984) - Radziejowska, Anna
Find objects similar to this one.
1819.  Edition Shiyali Ramamrita Ranganathan (1892-1972) - Sieradzki, Makary
Find objects similar to this one.
1820.  Edition Siec bibliotek wyższej szkoły technicznej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Biblioteki Politechniki Szczecińskiej - Wielopolska, Maria Salomea
Find objects similar to this one.
1821.  Edition Sieci biblioteczne i ich założenia strukturalne : próba uogólnienia - Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>