polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

2046.  Edition Uczenie się języka naturalnego przez system komputerowy (na przykładzie systemu DABINAL) - Popowska, Hanna; Solak, Jerzy
Find objects similar to this one.
2047.  Edition Uczestnictwo bibliotek lubelskich w budowaniu i wykorzystywaniu katalogu centralnego NUKAT - Tkaczyk, Dorota
Find objects similar to this one.
2048.  Edition Uczestnictwo Bibliotek Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotecznej w katalogu centralnym NUKAT - Ferent, Błażej; Lont, Mirosława
Find objects similar to this one.
2049.  Edition Uczestnictwo bibliotek sieci uczelnianych w lokalnych i centralnych katalogach komputerowych (na przykładzie bibliotek stosujących oprogramowanie VTLS/Virtua) - Kosek, Jadwiga
Find objects similar to this one.
2050.  Edition Udostępnianie wiedzy w dialogowym (on-line) - Artowicz, Elżbieta
Find objects similar to this one.
2051.  Edition Udostępnianie zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej Warszawie - Kronman-Czajka, Wanda
Find objects similar to this one.
2052.  Edition Udział bibliometrii w badaniach nad terminologią dyscypliny - Skalska-Zlat, Marta
Find objects similar to this one.
2053.  Edition Udział Biblioteki Narodowej w polsko-niemieckim projekcie mikrofilmowania zbiorów polskich bibliotek - Pasztelaniec-Jarzyńska, Joanna
Find objects similar to this one.
2054.  Edition Udział bibliotek w Roku Bibliotek i Czytelnictwa w Polsce - Paliński, Edward
Find objects similar to this one.
2055.  Edition Udział polskich publikacji biblio- i informatologicznych w otwartych zasobach wiedzy : przykład e-lis - Kowalska, Małgorzata
Find objects similar to this one.
2056.  Edition UKD w systemie ALEPH Biblioteki Politechniki Białostockiej - Malesza, Ewa
Find objects similar to this one.
2057.  Edition UKD w środowisku komputerowym : praca zbiorowa / pod red. Barbary Sosińskiej-Kalaty
Find objects similar to this one.
2058.  Edition UNITERM : jeden z systemów wyszukiwania informacji - Słomiński, Zdzisław
Find objects similar to this one.
2059.  Edition Uniwersalna dostępność publikacji - Pelcowa, Janina
Find objects similar to this one.
2060.  Edition Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : podręcznik - Sosińska-Kalata, Barbara
Find objects similar to this one.
2061.  Edition Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych
Find objects similar to this one.
2062.  Edition Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna : wydanie skrócone dla potrzeb bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych
Find objects similar to this one.
2063.  Edition Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna - zmiana statusu i systemu zarządzania - Ścibor, Eugeniusz
Find objects similar to this one.
2064.  Edition Uniwersalna Rejestracja Bibliograficzna - (Universal Bibliographic Control — UBC) - Pelcowa, Janina
Find objects similar to this one.
2065.  Edition Uniwersalna wartość bibliografii na podstawie bibliografii narodowej - Federowicz, Grażyna
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>