polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Medioteka

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

2269.  Edition Zachowajmy przeszłość dla przyszłości : materiały z międzynarodowego seminarium, Warszawa, 29-30 marca 2007 r.
Find objects similar to this one.
2270.  Edition Zachowania informacyjne młodzieży a elementy edukacji informacyjnej w Polsce - Jasiewicz, Justyna
Find objects similar to this one.
2271.  Edition Zachowania informacyjne użytkownika OPAC w Bibliotece Jagiellońskiej - Sapa, Remigiusz
Find objects similar to this one.
2272.  Edition Zachowania informacyjne w życiu codziennym : informacyjny świat pokolenia Y / Barbara Kamińska-Czubała - Kamińska-Czubała, Barbara
Find objects similar to this one.
2273.  Edition Zadania bibljotekarza naukowego - Gaberle, Eustachy (1891-1947)
Find objects similar to this one.
2274.  Edition Zadania bibljotekarza naukowego - Smolka, Franciszek
Find objects similar to this one.
2275.  Edition Zadania i metody badań proweniencyjnych w zakresie starych druków - Kocowski, Bronisław
Find objects similar to this one.
2276.  Edition Zadania nauki o książce - Sierotwiński, Stanisław
Find objects similar to this one.
2277.  Edition Zadania nowoczesnej Biblioteki Narodowej - Horodyski, Bogdan
Find objects similar to this one.
2278.  Edition Zadania ośrodków informacji naukowej w przemyśle - Stepień, Elżbieta
Find objects similar to this one.
2279.  Edition Zagadniecie czytelnictwa - Radlińska, Helena (1879-1954)
Find objects similar to this one.
2280.  Edition Zagadnienia automatycznego indeksowania - Stolarska, Ewa
Find objects similar to this one.
2281.  Edition Zagadnienia działalności informacyjno-bibliotecznej w dziedzinie nauk przyrodniczych w Akademii Nauk ZSRR - Krygier, Barbara
Find objects similar to this one.
2282.  Group Publication Zagadnienia Informacji Naukowej
Find objects similar to this one.
2283.  Edition Zagadnienia Informacji Naukowej wobec teoretycznych i praktycznych aspektów dyscypliny - Bojar, Bożenna; Kurek-Kokocinska, Stanisława
Find objects similar to this one.
2284.  Edition Zagadnienia i stan katalogów rzeczowych w polskich bibliotekach naukowych - Bronarska, Maria; Lutman, Roman
Find objects similar to this one.
2285.  Edition Zagadnienia retrokonwersji katalogów bibliotecznych w Polsce - Lenartowicz, Maria
Find objects similar to this one.
2286.  Edition Zagadnienia teoretyczne organizacji bibliotek : studia i szkice - Przelaskowski, Ryszard (1903-1971)
Find objects similar to this one.
2287.  Edition Zagadnienia współczesnego bibliotekarstwa muzycznego - Prokopowicz, Maria
Find objects similar to this one.
2288.  Edition Zagadnienia wydawnicze i księgarskie : skrypt - Kondek, Stanisław Adam (1949-2008)
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 123 Next >>>