polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition art p1952_4_03
Results:
  • - Number of objects found:   99
    • Editions: 13
    • Publications: 86
View:
Simple | Expanded
1.  PDF Adam Łysakowski — teoretyk nauki o książce - Sierotwiński, Stanisław []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliologia , Łysakowski Adam (1895-1952)
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 2015 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 2014 []
Accuracy: 54%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 38%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 38%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 1996 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1986 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1985 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1984 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1983 []
Accuracy: 31%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>