polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Zieliński, Kazimierz, 1972, 50 lat „Komunikatu bibliograficznego” — polskiej bieżącej bibliografii wojskowej
Results:
  • - Number of objects found:   51
    • Editions: 6
    • Publications: 45
View:
Simple | Expanded
1.  PDF 50 lat „Komunikatu bibliograficznego” — polskiej bieżącej bibliografii wojskowej - Zieliński, Kazimierz []
Accuracy: 100%
Keywords: bibliografia bieżąca , bibliografia wojskowa
Find objects similar to this one.
2.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1973 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
3.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1991 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
4.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1989 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1975 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2009 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1988 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 2010 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Zagadnienia Informacji Naukowej 1987 []
Accuracy: 21%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 6 Next >>>