polski   English  

Library

Search Results

Similarity search results

Query:
Similar to edition Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016), 1990, 55 konferencja ogólna i sesja Rady Głównej IFLA (Paryż, 19-26 sierpnia 1989 r.)
Results:
  • - Number of objects found:   93
    • Editions: 7
    • Publications: 86
View:
Simple | Expanded
1.  PDF 55 konferencja ogólna i sesja Rady Głównej IFLA (Paryż, 19-26 sierpnia 1989 r.) - Kołodziejska, Jadwiga (1928-2016) []
Accuracy: 100%
Keywords: IFLA , biblioteki narodowe , informacja , konferencja
Find objects similar to this one.
2.  PDF Przegląd Biblioteczny 1909 []
Accuracy: 31%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
3.  PDF Przegląd Biblioteczny 1908 []
Accuracy: 31%
Description: Przegląd Bibljoteczny : czasopismo ilustrowane poświęcone bibljotekoznawstwu, bibljotekarstwu i bibljografji
Find objects similar to this one.
4.  PDF Przegląd Biblioteczny 1929 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
5.  PDF Przegląd Biblioteczny 1954 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
6.  PDF Przegląd Biblioteczny 1930 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
7.  PDF Przegląd Biblioteczny 1935 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
8.  PDF Przegląd Biblioteczny 1955 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
9.  PDF Przegląd Biblioteczny 1931 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
10.  PDF Przegląd Biblioteczny 1936 []
Accuracy: 27%
Find objects similar to this one.
<<< Previous  / 10 Next >>>